تولید زیتون در کشور افزایش یافت

  • 1401/09/12
  • 88 بازدید

رئیس شورای ملی زیتون گفت: علی رغم افزایش ۲۵۰ درصدی تولید زیتون، اما اغلب زیتون‌ها برای کنسروی‌ها برداشت شدند.

مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون بیان کرد: با توجه به آنکه برداشت زیتون به اتمام نرسیده است، آمار نهایی از میزان تولید نداریم. هر چند بعد از اتمام کشت هم مکانیزم جدی برای ارائه آمار وجود ندارد.


وی افزود: علی رغم افزایش ۲۵۰ درصدی تولید زیتون، اما اغلب زیتون‌ها برای کنسروی‌ها برداشت شدند. این درحالی است که زیتون کنسروی در برابر روغن زیتون ارزش غذایی چندانی ندارد.


مقام مسئول اذعان داشت: اگر بحث خرید تضمینی زیتون زودتر آغاز می‌شد، به نظر می‌رسید که ۵۰ تا ۵۵ درصد زیتون تولیدی برای استحصال روغن برداشت می‌شد.


رئیس شورای ملی زیتون خاطر نشان کرد: برخی واحد‌ها بصورت اقساط ماشین آلات را به منظور تقویت زیرساخت وارد کردند چرا که زیرساخت واحد‌ها برمبنای تولید ۱۰۰ هزارتن بود، درحالی که امسال تولید ۲۵۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.


تاخیر ورود در بحث خرید تضمینی زیتون موجب شد تا بحث خودکفایی روغن زیتون را از دست بدهیم و برخی واحد‌ها با تنش روبرو شوند. کمااینکه در شرایط کنونی بسیاری از واحد‌ها به عدم اجرای صحیح طرح معترض هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152