تعرفه صادرات پیازافزایش یافت

  • 1401/10/13
  • 186 بازدید

بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی تعرفه صادراتی پیاز در راستای تنظیم بازار داخلی از ۵۰ درصد قیمت پایه به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

محرم سلطانی مدیرکل دفتر تجارت وزارت جهادکشاورزی، درباره اقدامات وزارت جهادکشاورزی در خصوص تنظیم بازار پیاز تشریح کرد و افزود: بر اساس تصمیمات حوزه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی عوارض صادراتی پیاز با توجه به نوسانات قیمتی این محصول در بازار از ۵۰ درصد قیمت پایه به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.


مقام مسئول تصریح کرد: ارزش پایه صادراتی محصول پیاز که قبلاً حدود ۱۳ سنت بود به ۴۰ سنت در راستای تنظیم بازار داخلی افزایش پیدا کرده است.


مدیرکل دفتر تجارت وزارت جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: در حقیقت افزایش تعرفه و ایجاد محدودیت برای صادرات در راستای تنظیم بازار است.
وزارت جهاد کشاورزی