عوارض صادراتی گوجه فرنگی تمدید شد

  • 1401/10/19
  • 288 بازدید

با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۰.۵ درصدی صادرات گوجه فرنگی تمدید شد.

بر اساس نامه نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، به گمرک، عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۰.۵ درصد ارزش پایه صادراتی تا اطلاع ثانوی تمدید شد.


اخذ عوارض ۰.۵ درصدی آب مجازی موضوع بند و تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور نیز الزامی است.


گفتنی است این موضوع به کل واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.


اوایل امسال عوارض صادرات گوجه فرنگی به ازای هر کیلو ۶۰۰۰ تومان وضع شد. اما مدتی بعد عوارض به ۱۰۰ درصد قیمت پایه صادراتی رسید. در نهایت آذر ماه امسال عوارض صادراتی این محصول به ۰.۵ درصد کاهش یافت.
خبرگزاری ایانا