۲۶ هزار تن چای خشک در کشور تولید شد

  • 1401/10/26
  • 345 بازدید

رئیس سازمان چای کشورگفت: امسال بالغ بر ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری و بالغ بر ۲۶ هزار تن چای خشک تولید شد.

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه در سال جاری ۲۶ هزار تن چای خشک تولید شده است اظهار کرد: حدود ۸۸۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران در حدود ۹۸ درصد، پرداخت و الباقی که سهم خرید دولتی است با تامین بودجه، به زودی تسویه می‌شود.


وی با بیان اینکه بهای خرید برگ سبز چای امسال بالغ بر ۹۴۹ میلیارد تومان شده است، افزود: حدود ۸۸۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و الباقی که سهم خرید دولتی است با تامین بودجه، به زودی تسویه می‌شود.


جهانساز، با اشاره به اینکه هم اکنون کار اصلاح، احیاء و به زراعی باغات چای کشور در حال انجام شدن است، تصریح کرد: به منظور افزایش تولید و حمایت از چایکاران و کارخانجات چای برنامه‌های مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۴ درصد به چایکاران، تقویت مکانیزاسیون با پرداخت تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۳ ساله و تسهیلات ۷ درصد با بازپرداخت ۳ ساله به کارخانه داران در نظر گرفته شده است.


رئیس سازمان چای کشور اذعان داشت: همچنین امضا تفاهمنامه بیمه عشایری و روستایی، بیمه تکمیلی چایکاران بیش از ۵۰ سال و بیمه بهسازی احیاء باغات چای رها شده از دیگر اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری صدا و سیما