کاهش ۲۹ درصدی وزن واردات روغن خام /تولید ۱۷۵ هزار تن روغن در دی‌ ماه

  • 1401/11/25
  • 369 بازدید

در دی‌ ماه سال‌ جاری ۱۷۵هزار و ۶۸۸ تن روغن نباتی تولید شده که ۶۳ درصد آن روغن خانوار و ۳۷ درصد روغن صنف و صنعت بوده است.

بر اساس اعلام انجمن صنایع روغن نباتی در دی ماه ۱۴۰۱، ۱۷۵ هزار و ٦٨٨ تن روغن نباتی تولید شده که در مقایسه با سال گذشته یعنی ۱۶۰ هزار تن ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از این میزان حدود ۱۱۰ هزار تن یعنی ۶۳ درصد روغن خانوار و حدود ۶۴ هزار تن یعنی ۳۷ درصد روغن صنف و صنعت بوده است.


بر اساس این گزارش تولید انواع روغن نباتی خانوار در دی ماه سالجاری نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته و از ۹۰ هزار و ٦٣٩ تن در دی ۱۴۰۰ به ۱۱۰ هزار و ۸۵۸ تن در دی ۱۴۰۱رسیده است. همچنین تولید روغن نباتی صنف و صنعت روند کاهشی داشته و  از ۶۹ هزار و ٥٧٦ تن در سال گذشته  به ۶۴ هزار و ۸۳۰ تن در سالجاری  رسیده است.


همچنین بنا بر گزارش انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران و براساس اعلام گمرک، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۷۵ هزار تن روغن خام وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که یک میلیون و ۶۴۳ هزار تن بود حدود ۲۹ درصد کاهش وزنی داشته است.


 همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری میزان واردات دانه‌های روغنی ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار تن بوده که نسبت به ۲ میلیون و ۷۰ هزار تن سال گذشته ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. میزان واردات کنجاله نیز در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۱۳۴ هزار تن بوده که در مقایسه با ۲ میلیون  و ٩١ هزار تن سال گذشته حدود ۴۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا