نیاز سالانه چای در کشور به ۱۰۰ هزار تن رسید

  • 1402/08/21
  • 312 بازدید

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز سالانه کشور به چای خشک با احتساب ذخایر و رسوبات انباری حداکثر ۱۰۰ هزار تن است که ۳۰ درصد از طریق داخل تامین می‌شود.

میثم جاهدی سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از چای‌کاران داخلی و کارخانجات چای شمال در ماه های اخیر جلسات متعددی برگزار کرد.


مقام مسئول اذعان داشت: با توجه به مسائل مطرح شده در این جلسات به صورت فنی، نتیجه بر آن شد که سندیکای چای شمال و سازمان چای میزان دقیق تناژ درجه‌بندی و قیمت پیشنهادی خود را به اتحادیه چای اعلام کنند.


جاهدی خاطر نشان کرد: به طور کلی با نظر وزیر جهاد کشاورزی بر حمایت فوری از خریداران چای داخلی و ارائه مشوق‌های نظیر اعطای مجوز ثبت سفارش به میزان دو برابر خرید داخلی بوده که با دستور ایشان به معاونت توسعه بازرگانی، این مهم در حال اجرایی شدن است.


سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: نیاز سالانه کشور به چای خشک با احتساب ذخایر و رسوبات انباری حداکثر ۱۰۰ هزار تن است که ۳۰ درصد از طریق داخل تامین می شود.
وزارت جهاد کشاورزی