رتبه نخست ایران در تولید ماهی قزل‌آلا

  • 1402/12/02
  • 211 بازدید

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران با بیان اینکه ایران رتبه‌های خوبی در جهان در حوزه آبزیان دارد، گفت: کشور ما رتبه نخست تولید ماهی قزل الا، رتبه ۱۶ در آبزی پروری، رتبه ۱۳ در پرورش میگو و رتبه ۲۶ در صید در جهان را به خود اختصاص داده است.

مهدی شکوری معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سطح کشت آبزیان در کشور حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است اظهار کرد: ۵۳ هزار هکتار مربوط به مساحت کشت ماهیان گرمابی و ۷۲۹ هکتار سطح کشت ماهیان سردآبی است.


وی، با اشاره به این که ۲۷۹ پروژه مصوب در حوزه آبزیان احصا شده است، عنوان کرد: ۷۹ پروژه از اولویت های سازمان شیلات در حوزه هایی مانند معرفی گونه های جدید، صید و صیادی، کاهش وابستگی به نهاده های وارداتی هستند.


و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۲۷۹ پروژه مصوب تعیین شده است.


شکوری با اشاره به این که نیازهای پژوهشی حوزه شیلات تعیین شده است، تصریح کرد: محور این نیازها از جمله کاهش مصرف آب، استفاده بهینه از آب و بازچرخانی آب است.


مقام مسئول، با نگاهی به وضعیت و برنامه های تولید آبزیان در جهان خاطر نشان کرد: روند تولید در جهان ، توسعه آبزی پروری را نشان می دهد که رشد متوسط ۸.۷ درصد سرعت داشته است. و میزان تولید انواع آبزیان در جهان را ۲۲۰ میلیون تن و آبزیان جانوری را ۱۸۰ میلیون تن عنوان کرد.


پیش بینی دو برابری تولید تا ۲۰۵۰


معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران برآورد کرد: میزان تولید جهانی آبزیان در سال ۲۰۵۰ دو برابر و مصرف آبزیان بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.


و بر اساس گزارش سازمان فائو ۲۸ درصد از جمعیت جهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم باید در زمینه کشاورزی فعالیت کنند تا تامین غذا در سال ۲۰۵۰ صورت گیرد.
خبرگزاری ایرنا