3

ارمغان سبز

ارمغان سبز تولیدکننده خشکبار -خرما - گیاهان دارویی در نظر دارد ظرفیت 0 مازاد خود را به مدت 0 با شرایط 0 به شرکتهای متقاضی واگذار می‌کند.
نیازمند ظرفیت خالی

اطلاعات تماس آگهی
کاربر محترم شما هنوز ثبت‌نام نکره‌اید. اعضاء محترم سایت این امکان را دارند تا از اطلاعات کامل تماس و آدرس کارخانه ، دفتر مرکزی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. به جمع اعضای صنایع غذایی بپیوندید. اگر از اعضای هستید وارد شوید.
آگهی اعلان واگذاری ظرفیت مازاد ارمغان سبز با کد 117 در تاریخ 1400/10/13 در این سایت ثبت و با دریافت رتبه 3 از مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران تاکنون 1197 بازدیدکننده داشته است.