Skip Navigation Links


آزمايشگاه هستي آزماي كوير

شيريني و شكلات(حلوا ارده و شيريني آردي) ...

آزمایشگاه سم شناسی

شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

آزمایشگاه سم شناسی(فلزات سنگین شامل سرب و کادمیوم) ... در بوشهر
933 بازدید

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

شیر و لبنیات ،گوشت و پروتئین ، غلات و حبوبات ، شیرینی و شکلات، کمپوت و کنسرو ، نوشیدنی ، دم کردنی و آب معدنی ، روغن و چربی ، ادویه و چاشنی ها ، آرایشی و بهداشتی ، آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژ ... در جزیره قشم
953 بازدید

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری

غلات و حبوبات، شیرینی و شکلات، کمپوت و کنسرو، ،میوه و سبزیجات، نوشيدنی، دم كردنی(غیر دارویی)و آب معدنی ، ادویه و چاشنی ها، مکمل های غذایی و ویتامین های محلول در آب ... در تهران
490 بازدید

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق

غلات و حبوبات ، آزمایشگاه سم شناسی،فلزات سنگین شامل مس در غلظتهای بالا و سرب ... در مشهد
637 بازدید

مرجعان خاتم بندرلنگه

آزمایشگاه تخصصی سم شناسی( فلزات سنگین،مایکوتوکسینها،زیراالنون،آفلاتوکسین های BوG ، اکراتوکسینA در برنج،DON ) ... در هرمزگان
416 بازدید